Đèn Chùm pha lê 6061/10+5, 6061/8, 6061/6

5,016,000