Trang chủ

[ux_slider label=”Slider1″ style=”container” slide_width=”1050px” hide_nav=”true” nav_pos=”outside” nav_size=”normal” bullet_style=”dashes”]

[ux_image id=”1081″ image_size=”original”]

[ux_image id=”1082″ image_size=”original”]

[ux_image id=”981″ image_size=”original”]

[/ux_slider]
[row label=”CAMKET” style=”small” v_align=”middle” depth=”2″ depth_hover=”3″]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”989″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”990″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”991″]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”992″]

[/col]

[/row]
[ux_banner_grid spacing=”collapse” height=”539″ depth=”3″ depth_hover=”1″]

[col_grid span=”6″]

[ux_image id=”1002″ width=”94″ margin=”0 0px 0px 0px” link=”https://drive.google.com/file/d/1OjKsrx9lm778M–gjD7ytKZuN__AmUzm/view” target=”_blank”]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″ animate=”none”]

[ux_image id=”997″ image_size=”large”]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_image id=”1001″]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_image id=”1000″]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_image id=”999″]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[row label=”DEN TRANG TRI” padding=”0px 0px 0px 0px” depth_hover=”1″]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -40px 0px”]

[title style=”bold” text=”đèn trang trí” tag_name=”h2″ color=”rgb(0, 89, 241)” margin_top=”6px” link_text=”Xem thêm” link=”https://iwachivietnam.com/danh-muc/den-trang-tri”]

[/col]

[/row]
[row label=”Danh mục sản phẩm” style=”small” padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″]

[ux_products style=”normal” type=”row” col_spacing=”xsmall” depth=”1″ depth_hover=”1″ animate=”fadeInLeft” cat=”155″ products=”12″ image_height=”170px” image_hover=”zoom” image_hover_alt=”overlay-add-50″ text_size=”small” text_bg=”rgba(0, 207, 217, 0.63)”]

[/col]

[/row]
[message_box bg=”841″ padding=”37″]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

Chiết khấu tới 45% cho các đối tác của IWACHIVIETNAM

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Khám phá ngay” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” size=”small” animate=”bounceIn” radius=”99″ expand=”true” icon=”icon-search” icon_pos=”left” link=”https://iwachivietnam.com/”]

[/col]

[/row]

[/message_box]
[divider color=”rgb(255, 255, 255)”]

[row label=”DEN CHUM TAN CO DIEN” padding=”0px 0px 0px 0px” depth_hover=”1″]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -40px 0px”]

[title style=”bold” text=”ĐÈN CHÙM TÂN CỔ ĐIỂN” tag_name=”h2″ color=”rgb(0, 89, 241)” margin_top=”6px” link_text=”Xem thêm” link=”https://iwachivietnam.com/danh-muc/den-chum-tan-co-dien”]

[/col]

[/row]
[row label=”dennoithat sp” style=”small”]

[col span__sm=”12″]

[ux_products style=”normal” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”normal” depth=”1″ depth_hover=”1″ animate=”fadeInRight” cat=”162″ products=”12″ image_height=”80%” image_hover=”zoom-fade” text_bg=”rgba(0, 207, 217, 0.63)”]

[/col]

[/row]
[message_box bg=”689″ padding=”88″]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Bạn là khách hàng , lớn hay nhỏ, và muốn chúng tôi phục vụ , xin vui lòng gửi cho chúng tôi một email về iwachivietnam668@gmail.com

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

  [/col]

  [/row]

  [/message_box]
  [divider color=”rgb(255, 255, 255)”]

  [row label=”THIET BI VS” padding=”0px 0px 0px 0px” depth_hover=”1″]

  [col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -40px 0px”]

  [title style=”bold” text=”THIẾT BỊ VỆ SINH” tag_name=”h2″ color=”rgb(0, 89, 241)” margin_top=”6px” link_text=”Xem thêm” link=”https://iwachivietnam.com/danh-muc/thiet-bi-ve-sinh-nha-bep/thiet-bi-bep”]

  [/col]

  [/row]
  [row label=”Thiết bị vệ sinh product” style=”small”]

  [col span__sm=”12″]

  [ux_products style=”normal” type=”row” animate=”fadeInLeft” cat=”159″ products=”12″ image_hover=”glow” text_bg=”rgba(0, 207, 217, 0.63)”]

  [/col]

  [/row]
  [row label=”THIET BI VS” padding=”0px 0px 0px 0px” depth_hover=”1″]

  [col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -40px 0px”]

  [title style=”bold” text=”THIẾT BỊ NHÀ BẾP” tag_name=”h2″ color=”rgb(0, 89, 241)” margin_top=”6px” link_text=”Xem thêm” link=”https://iwachivietnam.com/danh-muc/thiet-bi-ve-sinh-nha-bep/thiet-bi-ve-sinh”]

  [/col]

  [/row]
  [row label=”Thiết bị bếp product” style=”small”]

  [col span__sm=”12″]

  [ux_products style=”normal” type=”row” columns=”3″ depth=”2″ depth_hover=”1″ animate=”flipInX” cat=”160″ products=”9″ image_height=”75%” image_radius=”4″ image_hover=”overlay-add-50″ image_hover_alt=”zoom” text_bg=”rgba(0, 207, 217, 0.63)”]

  [/col]

  [/row]
  [message_box bg=”715″ padding=”59″]

  [row v_align=”middle” h_align=”center”]

  [col span=”9″ span__sm=”12″]

  ẢNH BÀN GIAO SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG 

  [/col]
  [col span=”2″ span__sm=”12″ align=”center”]

  [button text=”Khám phá ngay” letter_case=”lowercase” color=”white” style=”outline” size=”smaller” animate=”fadeInRight” radius=”99″ expand=”true” icon=”icon-search” icon_pos=”left” link=”https://iwachivietnam.com/catalogue” target=”_blank”]

  [/col]

  [/row]

  [/message_box]
  [divider color=”rgb(255, 255, 255)”]

  [ux_gallery ids=”1571,1570,1569,1568,1567,1566,1565,1564,1563,1562,1561,1560,1559,1558,1557,1556,1555,1553″ style=”none” type=”slider” width=”full-width” columns=”5″ depth=”2″ animate=”bounceInLeft” slider_nav_style=”circle” slider_bullets=”true” auto_slide=”5000″ image_height=”132%” image_size=”large”]

  [row label=”Tin tức” style=”small”]

  [col span__sm=”12″]

  TIN TỨC

  [divider]

  [/col]

  [/row]
  [blog_posts style=”bounce” columns__md=”1″ depth=”1″ depth_hover=”1″ cat=”151″ posts=”4″ image_height=”89%”]

  [divider color=”rgb(255, 255, 255)”]